VISITORS
Photo
Name
Email Phone Office

Biao, Yi none 979-458-7947
IQSE 556

Birmingham, Blake blake_birmingham@baylor.edu 979-458-7932
979-458-7953; 254-710-1178
IQSE 544
MPHY B06; BRIC Lab

Cheng, Mutian mutcheng@gmail.com none
PHYS 303

Fan, Jing-Wei 979-458-7944
MPHY445

Ko, Brian brian_ko@baylor.edu 254-710-1178
BRIC Lab

Li, Hongyuan lhy19951115@email.tamu.edu 979-458-7947
IQSE 556

Li, Haozhen 1132124@tongji.edu.cn 979-458-7937
MPHY552

Liege, Zachary zachary_liege@baylor.edu 979-458-7932
979-458-7953; 254-710-1178
IQSE 544
MPHY B06; BRIC Lab

Tang, Chenwei none 979-458-7947
IQSE 556

Wang, Zhiguo wangzg@tamu.edu 979-458-7935
IQSE 548
MPHY B05

Wu, Che che.wu@chem.tamu.edu 979-845-5978


Xia, Hui hxia@princeton.edu none
offsite Princeton

Xu, Jingping xx_jj_pp@hotmail.com none
MPHY 303

Zhang, Hongjun zhhjun@physics.tamu.edu
zhhjun@snnu.edu.cn
979-458-7972
IQSE 306

Zhang, Yingchao ychzhang@email.tamu.edu 979-458-7947
IQSE 556


Last update: 29 December 2012